ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΖ ΑΛΥΚΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ