ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΡΟΒΙΛΙ» ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ Δ.Ε.ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ελαιοπεριβόλου στη θέση «Μυροβίλι» της Τοπικής Κοινότητας  Κάτω Λεχωνίων Δ.Ε.Αρτέμιδας         

Εκτύπωση