ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.812,20 ΤΜ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

Διακήρυξη για την εκμίσθωση τμήματος εμβαδού 3.812,20 τμ της δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου Γορίτσας στο Βόλο

Εκτύπωση