ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΗ 3026, ΚΗΗ 3025, ΚΗΗ 3027, ΚΗΟ 9339, ΚΗΗ 2989, ΚΗΗ 2999

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βόλος : 22/8/2019
Αρ. Πρωτ.:

Διεύθυνση : Χατζηπέτρου 5 – Νεάπολη – Βόλος
T.K. : 383 34
Πληροφορίες: Ζαντιώτης Χρήστος
Τηλέφωνο: 2421353186-7
Fax: 2421353195
Email: ch.zantiotis@volos-city.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

 
   Για την επισκευή των οχημάτων τύπου : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 3026, ΚΗΗ 3025, ΚΗΗ 3027, ΚΗΟ 9339, ΚΗΗ 2989, ΚΗΗ 2999 εταιρ.κατασκευής RENAULT της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ με αρ.πλαισίου VF629AHB000000765, VF629AHB000000798, VF629AHB000000759, VF6ΒΑ02Α000017339, VF6ΒΑ02Α000019481, VF6ΒΑ02Α000019262- χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση λάστιχου στεγανοποίησης  πόρτας υπερκατασκευής. Αναγκαία ανταλλακτικά : Λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας υπερκατασκευής μήκους 6,00m (22,5x32,5)  –  6 τεμ.  Η επισκευή θα γίνει στο συνεργείο του Δήμου Βόλου. . Ο κωδικός χρέωσης είναι: 20.6263.001 . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν ενσφράγιστες οικονομικές προσφορές σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα έως την Παρασκευή 06/ 9/2019 και ώρα 12:00 π.μ..

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 

 

Εκτύπωση