Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ 1_8_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
"ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. )"
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ - Ν. ΙΩΝΙΑ
ΤΚ 38446


                                                                                   Bόλος:
20/7/2012
                                                                                   Αριθ.πρωτ: 4181

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ   O Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-(ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ οι οποίες θα κατατεθούν στον ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (κτήριο "Μεταξουργείο"), στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 Περί εκτελέσεως έργων και Προμηθειών ΟΤΑ άρθρο 11., τις διατάξεις του Π.Δ. 34/63/2006 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, στις 07-08-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ., για τις ανάγκες του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 30.000,00 € (τριάντα χιλιάδων ευρώ) με Φ.Π.Α., σε βάρος της Κ.Α. 10-6274 πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2012, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή της τεχνικής μελέτης.
   Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμό δημοτικών προμηθειών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα - ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά), γραμμένη στα αντίστοιχα επιμελητήρια.
   Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή άλλων νομικών προσώπων που έχουν κατά νόμο δικαίωμα και λειτουργούν μόνιμα στην Ελλάδα.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους τις διακήρυξης, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το τμήμα προμηθειών της διεύθυνσης ΔΟΕΠΑΠ. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., του Δήμου Βόλου (Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως), στον α΄ όροφο τηλ. 2421091196
   Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.


 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "Δ.O.E.Π.Α.Π.. ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ."
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση