Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΑΡΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟ ΨΩΜΙ) & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» 1_8_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Ν. Π. Δ. Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
"ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :
Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη
ΤΚ 384 46 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 2421091196


                                                                         Βόλος 20/7/2012
                                                                         Αριθ. Πρωτ: 4175

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΑΡΤΟΣ (φρέσκο ψωμί) & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ"
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

 

   Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με την Υπ.Απόφ. 11389/8.3.1993 - ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3463/2006), για δώδεκα (12) μήνες, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ- ΑΡΤΟΥ (φρέσκο ψωμί) & ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες θα κατατεθούν στoν ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου (κτίριο "Μεταξουργείο"), στην ταχυδρομική διεύθυνση Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως, στην αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ.Απόφ. 11389/8.3.1993 - ΕΚΠΟΤΑ και το Ν.3463/2006, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, στις 07 - 08 - 2012, ημέρα Τρίτη κι ώρα 10:00 π.μ. , για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.076,00 € (είκοσι οκτώ χιλιάδες και εβδομήντα έξι ευρώ) με Φ.Π.Α., σε βάρος της με Κ.Α. 10-6481.07 πίστωσης του προϋπολογισμού του έτους 2012 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της τεχνικής μελέτης (άρθρο 20 ΕΚΠΟΤΑ).
   Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξία προμηθευτών.
   Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για τους συμμετέχοντες σε όλες τις ομάδες, ή 5% επί του ποσοστού συμμετοχής σε επιμέρους ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τους όρους διακήρυξης, και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, από το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης ΔΟΕΠΑΠ.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Bόλου ( Καραμπατζάκη με Αναπαύσεως) .
   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ."
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση