ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ –ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για εργασίες απεντόμωσης –μυοκτονίας των χώρων του κτιρίου Νέων Τεχνολογιών του Δ. Βόλου