ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ SSD»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Φορητών δίσκων SSD»