ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια scanner με δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης»