ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ,ΟΘΟΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την «Προμήθεια scanner με δυνατότητα δικτυακής σύνδεσης , οθονών & πολυμηχανήματος»