ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ANTIVIRUS) ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (VIRTUAL MACHINES)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ANTIVIRUS) ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (VIRTUAL MACHINES) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ