ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βόλος 27 Μαρτίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : Οικ 2525

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Ταχ. Δνση:Μικρασιατών 81

Ταχ. Κώδ.:38333

Πληροφ. κ. Απόστολος Κορολής

 

Τηλ.:24213 56819 fax 24210 28135

 

email αkorol57@gmail.com

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Προκειμένου η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης να προχωρήσει στην προμήθεια δύο (2) Βιβλιοθηκών διαστάσεων 80χ40χ200 για τις ανάγκες του αρχείου της, ζητά από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν προσφορά για τα εξής:

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

40.7133.001

Δύο (2) Βιβλιοθήκες διαστάσεων 80χ40χ200 (συνεννόηση με υπηρεσία) με 4 πόρτες σε ολόκληρη την εμπρόσθια πλευρά και κλειδαριές ασφαλείας

 

Η δαπάνη ανέρχεται σε 600 € (εξακόσια ευρώ)

Πλέον ΦΠΑ 24% 144 €

Σύνολο δαπάνης 744 €

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 407133001

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017και ώρα 13.00 στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Βόλου, Μικρασιατών 81 κτίριο «Σπίρερ», στο ισόγειο, γραφείο 4 ( κ. Κορολή Απόστολο )

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

 

 

 

 

Εκτύπωση