ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                               Βόλος 09/08/2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 67629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληρ.: Ράνια Καποδίστρια

Τηλ.: 24213 53256

FAX: 24213 53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια ανταλλακτικών για τον τηλεσκοπικό καταστροφέα του γεωργικού ελκυστήρα μάρκας KUHN, ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πτερύγια

ΤEMAXIΟ

40

2

Αγκύλια

ΤEMAXIΟ

20

3

Αποστάτες

ΤEMAXIΟ

20

 

Το ποσό της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Τετάρτη 14/8/2019 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 - Δημητριάδος, 4ος όροφος, Βόλος.

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

 

Εκτύπωση