ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Βόλος  10/07/2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                              Αρ. Πρωτ.: 57991

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12                                                           

Πληρ.: Ράνια Καποδίστρια                                          

Τηλ.: 24213 53256                                                              

FAX: 24213 53272                                                                             

                                          

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

            Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια καρεκλών γραφείου ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Καρέκλα γραφείου με επένδυση από δερματίνη, μηχανισμό κίνησης πλάτης- έδρας SYNCRON και μπράτσα με δυνατότητα αυξομείωσης ως προς το ύψος, ιταλική με 5 χρόνια εγγύηση, τύπου MATRIX

        5

 

            Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.7133.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

            Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως τη Δευτέρα 15/07/2019 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 - Δημητριάδος, 4ος όροφος, Βόλος.

 

 

                                                                                            Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ                       

                                                                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 

                                                                                             ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                                                                     ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α