ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6061

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ 6061
εταιρ.κατασκευής MERCEDES BENZ AROCS της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής
Ενότητας ΒΟΛΟΣ