ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ, ΤΡΙΚΥΚΛΟΥ ΚΛΠ ΜΕ ΑΡ. ΝΗΕ 9037

Πρόσκληση  υποβολής προσφοράς για την επισκευή δικύκλου, τρικύκλου κλπ με αρ. ΝΗΕ 9037. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς