ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES DAIMLER ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ 8493 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ MERCEDES DAIMLER με Αρ. Κυκλ. ΚΗΙ 8493 της Δ/νσης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ