ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SEAT ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ 4606 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την επισκευή ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SEAT με Αρ. Κυκλ. ΚΗΙ 4606 της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ της Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ