ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΗ 2971

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΗ 2971. Χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς