ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 9203

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή επιβατικού με αρ. ΚΗΥ 9203. Χρειάζεται να γίνει αντικατασταση καζανάκι (εξάτμιση) τεμ.1