ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ VOLKSWAGEN ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΗ 3013 Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για  την επισκευή ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ VOLKSWAGEN με Αρ. Κυκλ. ΚΗΗ 3013  Δ/νσης ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ της Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ