ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΟ 2610

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή φορτηγού ανατρεπόμενου με αρ. ΚΗΟ 2610. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση εσωτερικού πόμολου πόρτας και ντίζα