ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 8488

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού ανοιχτού τύπουμε αρ. ΚΗΙ 8488. Χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση κλειδαριάς πόρτας συνοδηγού