ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9274

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΚΗΥ 9274 εταιρ.κατασκευής MITSUBISHI της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ