ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΗ 3035

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού κλειστού τύπου με αρ. ΚΗΗ 3035.  Χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς