ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 4634

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή ημιφορτηγού κλειστού τύπου με αρ. ΚΗΙ 4634. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση ελαστικών λόγω φθοράς