ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΗ 3037

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή λεωφορείου με αρ. ΚΗΗ 3037. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς