ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΒΜ 0900 ΕΤΑΙΡ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ HONDA ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΝΙ, ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ, ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΚΟΝΤΕΡ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΒΒΜ 0900 εταιρ.κατασκευής HONDA της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ χρειάζεται να γίνει: αντικατάσταση τιμόνι, χειρολαβές, καθρέπτες, λαμπάκια κοντέρ