ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΒΙ 0546 ΕΤΑΙΡ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ KWANG YANG ΤΗ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΛΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΑΜΠΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την επισκευή οχήματος τύπου : ΔΙΚΥΚΛΟ, ΤΡΙΚΥΚΛΟ ΚΛΠ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΒΒΙ 0546 εταιρ.κατασκευής KWANG YANG της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΒΟΛΟΣ χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση τακάκια, δισκόπλακες, μπαταρίας, λάμπες