ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ 117910

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 117910. Χρειάζεται να γίνει: Αντικατάσταση βούρτσες πλευρικές