ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ 140256

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή σαρώθρου με αρ. ΜΕ 140256. Χρειάζεται να γίνει προμηθεια κάμερας νυκτερινής όρασης και πλήρες μόνιτορ