ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ KOMATSU ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 44454 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την επισκευή οχήματος τύπου :

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ με Αριθμ. Κυκλοφορίας ΜΕ 44454 εταιρ.κατασκευής KOMATSU της υπηρεσίας Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ