ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ 140228

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 140228. Χρειάζεται να γίνει προμηθεια κάμερας νυκτερινής όρασης και πλήρης μόνιτορ διαιρέτης οθόνης, που επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή έως και 4 καμερών στην ίδια οθόνη