ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ 64052

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052. Χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση μπαταρίας λόγω φθοράς