ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ JOHN DEERE 4200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                       Βόλος 09/08/2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 67445

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληρ.: Κ. Τσουράπας, Σ. Γουλιώτου

Τηλ.: 24213 53271

FAX: 24213 53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για το Γεωργικό Ελκυστήρα John Deere 4200, ως εξής :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Τρόμπα πετρελαίου

ΤEMAXIΟ

1

2

Φίλτρο πετρελαίου

ΤEMAXIΟ

1

3

Φίλτρο αέρος

ΤEMAXIΟ

1

4

Φίλτρο υδραυλικού

ΤEMAXIΟ

1

5

Μαστός διαφορικού

ΤEMAXIΟ

1

6

Ιμάντας

ΤEMAXIΟ

1

7

Κολάρο

ΤEMAXIΟ

1

8

Μπαταρία

ΤEMAXIΟ

1

 

Το ποσό της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6672.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την 12/08/2019 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 - Δημητριάδος, 4ος όροφος, Βόλος.

 

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

 

Εκτύπωση