ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Ε ΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΡΑΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ