ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Βόλος  12/09/2023

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 66694

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Τοπάλη 12                                                                                                             

Πληροφορίες: Κων/νος Τσουράπας                                          

Τηλέφωνο: 24213-53271                                                          

FAX: 24213-53272                                                                                                                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

 

            Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει τις εργασίες επισκευής του γεωργικού καταστροφέα ως εξής:

            α) Εξαγωγή καλύμματος καταστροφέα.

            β) Ευθυγράμμιση βάσης καλύμματος – κολλήματα – επανατοποθέτηση.

            γ)  Αντικατάσταση μαρκουτσιού καταστροφέα

            Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6264.001 του προϋπολογισμού του έτους 2023.

            Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 15/09/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 - Δημητριάδος, 4ος όροφος,  Βόλος.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δρ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

 

 

 

 

Εκτύπωση