ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βόλος  17/02/2021

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                 Αρ. Πρωτ.: 13047                    

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση:  Τοπάλη 12                                                                                                 

Πληροφορίες: Ράνια Καποδίστρια                                             

Τηλέφωνο: 24213-53256                                                          

FAX: 24213-53272                                                                                                                               

                       

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

            Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την συντήρηση και επισκευή πολυμηχανήματος  μάρκας PANASONIC ΚΧ-ΜΒ2545 του Τμήματος Πρασίνου Ν. Ιωνίας ως εξής:

1) Αντικατάσταση: σετ κυλινδράκια προώθησης χαρτιών

2) Αντικατάσταση: γρανάζια

3) Αντικατάσταση: καπάκι γραναζιέρας

4) Καθαρισμός, προγραμματισμός και παραμετροποίηση

            Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6265.010 του προϋπολογισμού του έτους 2021.

            Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως τη Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12-Δημητριάδος, 4ος όροφος,  Βόλος, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  ΤΕ/Α

Εκτύπωση