ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΓΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΙΡΕΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βόλος 23 Ιουνίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Αριθ. Πρωτ. : οικ.5476

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Ταχ. Δνση:Μικρασιατών 81

Ταχ. Κώδ.:38333

 

Πληροφ. κ. Απόστολος Κορολής

 

Τηλ.:24213 56819 fax 24210 28135

 

email αkorol57@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Προκειμένου η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης να προχωρήσει στην μυοκτονία, απεντόμωση, και απομάκρυνση γατιών στο υπόγειο του κτιρίου Σπίρερ., ζητά από τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα εξής:

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

40.6274.002

Δαπάνη μυοκτονίας, απεντόμωσης, και απομάκρυνσης γατιών στο υπόγειο του κτιρίου Σπίρερ.

 

Η δαπάνη ανέρχεται σε190,00€

Πλέον ΦΠΑ 24% 45,60€

Σύνολο δαπάνης 235,60€

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 40.6274.002

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως την 26 Ιουνίου 2017 ώρα 13.00 στην Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Βόλου, Μικρασιατών 81 κτίριο «Σπίρερ», στο ισόγειο, γραφείο 4 ( κ. Κορολή Απόστολο )

 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Κ. Α.α

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε

Εσωτ. Διανομή

1. Φ.14

2. Απ. Κορολή

3. Κυρ. Τσοπουρίδου

4. Ι. Μαυραντώνη

 

Εκτύπωση