ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”

Πρόσκληση υποβολής πρόσφορων για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας “Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Καθαριότητας”