ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                         Βόλος 07/10/2019

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 84525

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κ. Τσουράπας

Τηλέφωνο: 24213-53271

FAX: 24213-53272

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

 

Η Δ/νση Πρασίνου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια οικοδομικών υλικών για στεγανοποίηση – θερμομόνωση της στέγης αποθήκης Δ/νσης Πρασίνου στο Αλιβέρι ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4

Πήχες αλουμινίου 20Χ60mm, μήκους 3μέτρων.

Τεμάχιο

4

5

Μεμβράνη ISOGUM 4Ρ πάχους 4mm, μήκους 10 μέτρων

Τεμάχιο

16

6

Φύλλο νάϋλον διστάσεων 4X5M, τύπος 700.

κιλό

60

8

Αστάρι ασφαλτικό διαφανές

Συσκευασία των 20 λίτρων

4

9

Εξηλασμένη πολυστερίνη 5cm

m2

70

10

Περλίτης

Συσκευασία των 100 λίτρων

60

Το ποσό της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6661.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Παρακαλούμε, όπως προσκομίσετε οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη 10/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 με Δημητριάδος, 4ος όροφος, Βόλος.

Επίσης είναι απαραίτητο, μαζί με την οικονομική προσφορά, να προσκομίσετε: α) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

Εκτύπωση