ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

ΤΚ. 38221

Πληροφορίες: Μ. Λυγούρα

Τηλέφωνο: 2421097673

ΦΑΞ: 2421097671

Βόλος, 26/11/2019

Αρ. Πρωτ: 101288

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί επικαλυπτικό ή αλοιφή για την επούλωση τραυμάτων δένδρων από το κλάδεμα σε συσκευασία κιλού, εξήντα (60) τεμαχίων

Η παράδοση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, τμηματικά και στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6693.003 του προϋπολογισμού του έτους 2019.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως την Παρασκευή 28/11/2019 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 με Δημητριάδος.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Α

 

Εκτύπωση