ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Τοπάλη 12

Πληροφορίες: Κ. Τσουράπας

Τηλέφωνο: 2421353271

ΦΑΞ: 2421353272

Βόλος, 16/02/2021

Αρ. Πρωτ:  12685

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΡΦΗΣ

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου προτίθεται να προμηθευτεί 750 τεμάχια τύρφης (συσκευασία των 200lt) σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Τύρφη φυσική ξανθιά (SPHAGNUM)
  2. Βαθμός αποσύνθεσης Η36
  3. Χωρίς πρόσθετα
  4. Με οργανική ουσία 90%-95% του βάρους της
  5. Με υγρασία 50%-65% του βάρους της
  6. Αγωγιμότητα 10 mS/m(+/-25%)
  7. Με ph (H2O) 3,5-4,5
  8. Χωρίς λίπασμα
  9. Σε συσκευασία των 200 lit/τεμάχιο
  10. Βάρος τεμαχίου περίπου 45 κιλά.

Η τύρφη θα χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους. Θα αναμιχθεί με το χώμα διάφορων παρτεριών εμπλουτίζοντάς το με θρεπτικά συστατικά, συμβάλλοντας επίσης στον αερισμό και στράγγισή του αποτρέποντας συνθήκες ασφυξίας στις ρίζες φυτών, θάμνων και δένδρων.

Οι ποσότητες θα είναι σε κλειστή συσκευασία, στην οποία θα αναγράφονται τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Όλα τα τεμάχια θα διατίθενται µε ακέραιη την αρχική εργοστασιακή συσκευασία τους και προφυλαγµένα από υγρασία.

            Η παράδοση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Πρασίνου, τμηματικά και στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία με την εκάστοτε παράδοση όχι μικρότερη των 50 τεμαχίων.

            Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6693.003 του προϋπολογισμού του έτους 2021.

            Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως την Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 11 π.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, Τοπάλη 12 με Δημητριάδος.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ/Α

 

Εκτύπωση