ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα αγοράς για προμήθεια ζιζανιοκτόνου σκευάσματος για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 03/11/2015
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ενός πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης 23/10/2015
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια συγκροτημάτων προκατασκευασμένων οστεοθηκών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 19/10/2015
Έρευνα αγοράς για καύσιμη ύλη παραφινέλαιο, συνολικής ποσότητας εκατόν είκοσι λίτρων 08/10/2015
Έρευνα αγοράς για εργασίες ταφών στο κοιμητήριο Κούκος και στα Κοιμητήρια Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, Αγίας Παρασκευής, Νέων Παγασών, Φυτόκου, Μελισατίκων, Γλαφυρών. 22/09/2015
Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για καύσιμη ύλη – παραφινέλαιο 06/08/2015
Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων προτίθεται να εκτελέσει Εργασίες ταφών –εκταφών στα Κοιμητήρια της Δ/νσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου 13/07/2015
Έρευνα αγοράς για την εκτέλεση Εργασιών ταφών – εκταφών στα Κοιμητήρια της Δ/νσης Κοιμητηρίων και των Περιφερειακών Κοιμητηρίων των Δ.Ε. του Δήμου Βόλου. 22/06/2015
Έρευνα αγοράς για την απολύμανση κτιρίων (απεντόμωση, μικροβιοκτονία & μυοκτονία) 11/05/2015
Έρευνα αγοράς για την εργασία κοπής χόρτων στο κοιμητήριο Ταξιαρχών 24/04/2015

Σελίδες