ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα Αγοράς για την επισκευή φρένων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3025 4_1_2012 04/01/2012
Έρευνα Αγοράς για την επισκευή πρέσας με τα απαραίτητα ανταλλακτικά στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3025 4_1_2012 04/01/2012
Έρευνα Αγοράς για την επισκευή φρένων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3027 4_1_2012 04/01/2012
Έρευνα Αγοράς για την επισκευή φρένων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3010 4_1_2012 04/01/2012
Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια σετ συμπλέκτη του απορριμματοφόρου της Δ.Ε. Βόλου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 9359 μάρκας REANAULT 3_1_2012 03/01/2012
Έρευνα Αγοράς για την επισκευή στο σύστημα τροφοδοσίας με τα απαραίτητα ανταλλακτικά στο απορριμματοφόρο αυτοκίνητο της Δ.Ε. Αρτέμιδος 3_1_2012 03/01/2012
Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια σετ συμπλέκτη του απορριμματοφόρου της Δ.Ε. Βόλου μάρκας REANAULT 3_1_2012 03/01/2012
Δημοπρασία προφορική για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία Σέσκλου 3_1_2012 03/01/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια χάρτη διαδρομών 31_1_2012 01/01/2012

Σελίδες