ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

Συμπληρώστε ένα ή περισσότερα πεδία - κριτήρια της αναζήτησης:

Τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια σέτ συμπλέκτη σε φορτηγό μάρκας MERCEDES 17_2_2012 17/02/2012
Έρευνα αγοράς για την επισκευή στο σύστημα πέδησης σε απορριμματοφόρο μάρκας MERCEDES 17_2_2012 17/02/2012
Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για τις εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέρας 10_2_2012 10/02/2012
Έρευνα αγοράς για την κατάθεση προσφορών για την γεωτεχνικής μελέτης - έρευνας - ελέγχου ευστάθειας βραχωδών πρανών στη θέση "ΟΙΚΙΑ ΔΟΥΜΟΥΣΙΑΡΗ" στην ΑΝΑΚΑΣΙΑ 9_2_2012 09/02/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια βάσης κεντρικού διαφορικού μαζί με σταυρό 7_2_2012 07/02/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια 200 σκουπών (ψάθινων) με κοντάρι 200 φαρασιών πλαστικών 7_2_2012 07/02/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εκτύπωσης αφισών 2_2_2012 03/02/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 2_2_2012 02/02/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια υλικών υγιεινής και καθαριότητας 2_2_2012 02/02/2012
Έρευνα αγοράς για την προμήθεια ειδών ένδυσης προσωπικού 2_2_2012 02/02/2012

Σελίδες