ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Βόλου, για διάστημα δύο ετών»
ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 94.060,24€.