ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 7ΟΥ – 9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΧΕΙΡΩΝΟΣ 53, ΒΟΛΟΣ)

Διακήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 7ου – 9ου Γυμνασίου Λυκείου Βόλου (Χείρωνος 53, Βόλος) για εννέα (9) χρόνια