ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 29_10_2012

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού


για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή στις 6/11/2012 ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00 μέχρι 12:30 (λήξη επίδοσης των προσφορών). Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέχονται στο ΝΠΔΔ μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

(διακήρυξη , περίληψη)

Εκτύπωση