ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΑΘΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «Περισυλλογή, επανένταξη, φιλοξενία, φροντίδα αδέσποτων σκύλων του Δήμου Βόλου, στο δημοτικό ενδιαίτημα στη θέση Μαραθάς», ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.279,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.